Top

واردان وسکانیان در مورد رزمایش نظامی ترکیه و آذربایجان در دریای خزر

منطقه دریای خزر در چارچوب سیاست توسعه طلبانه رژیم اردوغان نقش مهمی دارد و طرف ترک و سیاست توسعه طلبانه آن رژیم در واقع معتقد است که خروج به آسیای مرکزی باید با استقرار تسلط ترکیه در آذربایجان و  در منطقه دریای خزر تضمین شود. به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران بیان کرده است.

وسکانیان گفت: “در جهت تامین این تسلط نه تنها از اهرم های اقتصادی استفاده می شود. ما با شرایطی روبرو شده ایم که طرف ترکی در منطقه ای با منافع حیاتی روسیه و ایران، مانند حوضه دریای خزر، گستاخانه تمرینات نظامی برگزار می کند. واضح است که واکنش طرف ایرانی باید بسیار سخت بود.”

به گفته وسکانیان سبک کار ترکیه ناشی از برنامه های ماجراجویانه رژیم اردوغان است، زیرا تعصب ترکیه در مناطق مختلف به موفقیت های خاصی دست می یابد. با این حال، ترکیه منابع محدودی دارد، بنابراین بسیاری از مشکلات حل نمی شوند.

به گفته وی آنکارا با ورود به منافع حیاتی روسیه و ایران سعی می کند امتیازاتی را در سایر مناطق اخاذی کند. تهران به دنبال حل همه اختلافات از طریق دیپلماسی است، به ویژه از آنجا که کنوانسیون حوضه  خزر به قیمت تلاش های بزرگ محقق شده است. نقض آن توسط اتحاد ترکیه و آذربایجان می تواند عواقب جدی داشته باشد.

به گفته وسکانیان، رزمایش های فوق الذکر می تواند زمینه جدیدی برای هیجان آذربایجان ایجاد کند و دیکتاتور باکو می تواند برای حل مشکلات دیگر از روسیه در مورد مسئله آرتساخ و از ایران در موضوع راهرو زنگزور امتیازات اخاذی کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا