Top

رزمایش های نظامی گسترده با حضور یگان های ویژه نیروهای مسلح

رزمایش های نظامی یگان های ویژه نیروهای مسلح در سراسر طول  مرز  شرق و شرقی-جنوب   جمهوری ارمنستان با عملیات ویژه طراحی شده ادامه می یابد.

پس از روشن شدن دوره و ترتیب وظایف رزمی ، ترتیب همکاری ، سربازان یگان های ویژه به انجام وظایف آموزشی خود ادامه دادند. آموزشهای تاکتیکی ویژه در شرایطی که تا حد امکان به شرایط رزمی نزدیک بود ، سازماندهی شد. فرمانده برتر دوره رزمایش  نظامی را خوب ارزیابی کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا