Top

کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پلیس نظامی ، نهاد تحقیقاتی ، دادستانی و دادگاه ها را ایجاد خواهند کرد

   در نشستی در دوشنبه ، رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی طرحی را برای تجهیز نیروهای واکنش سریع جمعی به سلاح های مدرن تصویب کردند.

به گزارش ریانووستی ، آنها همچنین توافق نامه ای را برای ایجاد پلیس نظامی ، اطلاعات نظامی ، دادستانی نظامی و دادگاه امضا کردند.

اعضای سازمان ، با توجه به  اوضاع افغانستان ، برنامه استقرار عملیاتی نیروها در آسیای میانه را روشن کردند. آنها قول دادند که برای حفاظت از مرزهای جنوبی گام هایی بردارند.

  ارمنستان ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان ، روسیه و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی می باشند.  نشست بعدی شورای امنیت جمعی در پایان امسال در ایروان برگزار می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا