Top

آندری رودنکو : روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان در نیو یورک دیدار خواهند کرد

آندری  رودنکو ، معاون وزیر امور خارجه روسیه به تاس گفت:  نمی توان گفت  که گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بیکار است.

وی گفت:  تماس ها ادامه می یابد ، شاید نه چندان عمومی ، اما همچنان ادامه دارد. رئیس گروه مینسک ما از باکو و ایروان دیدن کرد و در آنجا ملاقات های متعددی از جمله در سطح بالا داشت. سه نفر از روسای کنونی در حال برنامه ریزی برای دیدار در نیویورک در چارچوب مجمع عمومی و ملاقات با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان هستند.

وی گفت: اگر این اتفاق بیفتد ، نشانه خوبی است که روند حل و فصل بین دو کشور عملی شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا