Top

ایوان كونوالوف در مورد رزمایش های سازمان پیمان امنیت جمعی

رزمایش های “Vorot-2021” واحدهای پاسخگویی عملی سازمان پیمان امنیت جمعی که از 24 سپتامبر آغاز می شود صرف نظر از احجام آنها دارای اهمیت جهانی هستند و به دلیل اهمیت استثنایی ژئوپلیتیک ارمنستان و قفقاز جنوبی مورد تمرکز همه بازیگران خارجی قرار خواهند گرفت.

این مطلب را ایوان كونوالوف مدیر مرکز هم اندیشی استراتژیک روسیه، کارشناس نظامی در گفتگو با “آرمنپرس” بیان کرده است. وی تأکید كرد كه چنین رزمایش های نظامی به طور معمول حاوی پیامی بسیار جدی است. در این مورد آنها به ترکیه و آذربایجان خطاب می شوند.

در واقع برگزاری چنین رزمایشهایی نه فقط اهمیت منطقه ای بلکه حتی اهمیت جهانی دارد به دلیل ساده ای که ارمنستان و کل منطقه قفقاز جنوبی از اهمیت ژئوپلتیک استثنایی برخوردارند. و برگزاری چنین تمرینات نظامی، به عنوان یک قاعده، حاوی “پیام” بسیار جدی است.

ایوان كونوالوف تاکید کرد: “به طور طبیعی چنین تمرینات نظامی در مرکز توجه بازیگران مختلف ژئوپلیتیک قرار دارد، اول از همه، جماهیر قفقاز جنوبی، بازیگران خارجی که در اطراف قفقاز جنوبی جمع شده اند: منجمله روسیه، ترکیه، ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه. بنابراین چنین تمریناتی صرف نظر از احجام آنها در مرکز توجه قرار دارند.” اهمیت رزمایش با محل برگزاری آن مشخص می شود.

در این صورت تمرینات نظامی در ارمنستان برگزاری می شود که اولویت اصلی رزمایش های سازمان پیمان امنیت جمعی می باشد.

وی گفت: “نکته مهم این است که چنین رزمایش های نظامی مانند Vorot-2021 به گونه ای سازمان دهی شده است که بسیاری از کشورها و طرف های علاقمند بفهمند که وضعیت مربوط به روسیه و ارمنستان تحت کنترل متقابل است.”

به هر حال کارشناس نظامی روسی با این نظر که تمرینات نظامی اغلب در سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار نمی شود موافق نیست. به گفته وی یکی از ویژگی های سازمان پیمان امنیت جمعی این است که تمرینات نظامی درون این سازمان اغلب به صورت دوجانبه برگزار می شود. به عنوان مثال، تمرینات نظامی استراتژیک “غرب -2021” که در این ماه برگزار شد و دارای دو طرف اصلی بود: روسیه و بلاروس، اما شرکت کنندگان دیگری نیز از جمله کشورهای غیر سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا