Top

داویت بابایان : آرتساخ نمی تواند بخشی از آذربایجان باشد

آرتساخ  نمی تواند بخشی از آذربایجان باشد. داویت  بابایان ، وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ  در گفتگو با NEWS.am به بیانات  رئیس جمهور آذربایجان  اشاره کرد.

وی گفت : موضع جمهوری آذربایجان در قبال ارامنه بدون تغییر است. و آذربایجان همچنان خود را صادقانه ترین دشمن نشان می دهد ، زیرا هیچ گاه مقاصد واقعی خود را پنهان نمی کند. اما در برخی ارزیابی ها ، به طور متناقض ، ما کاملاً با الهام علی اف موافقیم.

به عنوان مثال ، در آذربایجان مفهومی از آرتساخ  وجود ندارد. ما کاملاً موافقیم ، زیرا آرتساخ  نمی تواند و هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود. در اینجا ما کاملاً با او موافق هستیم. و اگر چنین گام کوچکی برای درک متقابل وجود داشته باشد ، شاید این کلید حل و فصل نهایی مناقشه باشد. در واقع ، آرتساخ  نمی تواند بخشی از آذربایجان باشد. این نظر توسط خود آذربایجان بیان شده است. این در حال حاضر پیشرفت است.

بابایان افزود:  طبیعتاً برای ما غیرقابل قبول است که در هر وضعیتی بخشی از آذربایجان باشیم.   اگر کسی در جامعه بین المللی فکر می کند این امکان پذیر است ، در اشتباه است. غیر ممکنه:  این رویکرد دو فرایند منطقی را فرض می کند: یا یک جنگ جدید یا فقط   خروج جمعی مردم از آرتساخ .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا