Top

در مورد فعالیت گردشگری ارمنستان

بر اساس داده های منتشر شده توسط کمیته گردشگری جمهوری ارمنستان، علی رغم چالش های ناشی از همه گیری COVID-19، بخش گردشگری ارمنستان در تابستان شاهد فعالیت هایی بود.

در مجموع 313,396 گردشگر در تابستان از ارمنستان دیدن کردند، در حالی که این رقم در ماه های ژانویه تا آگوست 488,558 بود.

منبع خبر: سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا