Top

وزیر امور خارجه آرتساخ: علی اف به رسمیت بشناسد یا نشناسد، آرتساخ وجود دارد، وجود داشته است و برای همیشه وجود خواهد داشت و هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود

علی اف به رسمیت بشناسد یا نشناسد، آرتساخ وجود دارد، وجود داشته است و برای همیشه وجود خواهد داشت و هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود. این مطلب را داويد بابايان وزير امور خارجه آرتساخ با اشاره به اظهارات اخير علی اف مربوط به آرتساخ در گفتگو با Civic.am بیان کرده است.

“وی درست می گوید، هیچ منطقه اداری به نام ” قره باغ ” در آذربایجان وجود ندارد، این تنها بیانیه الهام علی اف است که می توانیم با آن کاملاً موافق باشیم. بله، هیچ اتحادیه قره باغ در آذربایجان وجود ندارد و نخواهد بود، زیرا ما بخشی از آذربایجان بودن را در هر وضعیتی منتفی می دانیم. ما کاملاً با وی موافق هستیم، زیرا آرتساخ هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود. “

قابل ذکر است که الهام علی اف  رییس جمهور آذربایجان با اشاره به این که مساله قره باغ برای همیشه حل شده است بیان کرده بود: “در حال حاضر واحد جداگانه ای با نام ” قره باغ کوهستانی ” وجود ندارد . اگر کسی در صدد احیای مرده‌ای به نام “قره باغ کوهستانی” باشد، می‌ تواند این مرده را در کشور خود زنده کرده و در سرزمین خود مرکزی یا یک جمهوری به نام “قره باغ کوهستانی” ایجاد کند و ما هم آن را به رسمیت خواهیم شناخت.”

وزیر امور خارجه آرتساخ با اشاره به بیانیه علی اف گفت: “اگر او نیز قبول می کند که قره باغ هرگز نمی تواند بخشی از آذربایجان باشد، ما باید مذاکرات را در این راستا آغاز کنیم و آنها بشناسند که آرتساخ هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود، سعی می کنیم راه حلی جامع برای این مناقشه پیدا کنیم.

“ما همچنین می گوییم بله، وجود ندارد، قره باغ نمی تواند بخشی از آذربایجان باشد، اگر خودش هم قبول می کند بیایید مذاکرات را در این زمینه آغاز کنیم. بابایان تاکید کرد: ” در مورد اینکه ما را مرده می نامند، اجازه دهید موارد زیر را بگویم، ما حداقل 18000 سال در سرزمین تاریخی خود، در سرزمین خود زندگی می کنیم، بسیاری از امپراتوری ها را دفن کرده ایم و در مراسم تشییع جنازه آنها شرکت کرده ایم. ” در این لیست آذربایجان اولین و آخرین نیست.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا