Top

پیشوای مذهبی کل ارامنه با پاپ فرانسیس دیدار خواهند کرد

در 5 اکتبر   گارکین دوم پیشوای مذهبی کل ارامنه    برای شرکت در همایش تحت عنوان “مردم به عنوان برادران و آینده کشور” که توسط جامعه  سانت اجیدو  سازماندهی شده بود ، عازم رم (ایتالیا) شد.  

در این همایش گارکین دوم پیشوای مذهبی کل ارامنه     سخنرانی خواهد کرد.

در حاشیه این همایش در این سفر  پیشوای مذهبی کل  ارامنه  با  پاپ فرانسیس دیدار خواهند کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا