Top

آرایک هاروتیونیان احتمال وجود پست بازرسی آذربایجانی در کریدور لاچین را منتفی دانست

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان آراییک هارتیونیان، رئیس جمهور آرتساخ در دیدار با جوانان گفت: “ما سیستم امنیتی مشترک با هیچ کشور دیگری غیر از روسیه نمی بینیم.  

وی احتمال وجود پست بازرسی آذربایجانی در کریدور لاچین را منتفی دانست. اگر پست بازرسی وجود دارد، دیگر راهرو نیست جاده کنترل شده است.

هاروتیونیان افزود: “روند مذاکرات ادامه دارد، من آینده آرتساخ را از طریق تعیین سرنوشت می بینم “.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا