Top

آرایک هاروتیونیان: ما باید با روسیه از امنیت خود محافظت کنیم

ما باید شریکی داشته باشیم که با وی در دراز مدت و در جایی به طور نامحدود از امنیت خود محافظت کنیم. این مطلب را آراییک هارتیونیان، رئیس جمهور آرتساخ در دیدار با جوانان در آرتساخ بیان کرده است.

آرایک هاروتیونیان گفت: “خطرات منطقه را درک می کنید. ما سیستم امنیتی مشترک با هیچ کشور دیگری غیر از روسیه نمی بینیم. درعین حال، ما باید ارتش دفاعی خود را تغییر و کارایی رزمی را افزایش دهیم تا در صورت لزوم امنیت خود را به طور مشترک تضمین کنیم.”

وی افزود: تحصیل باید در قلب امنیت، جمعیت شناسی، اقتصادی اجتماعی ما باشد. ما باید بتوانیم سیاست اصلاحات واضح را شروع و اجرا کنیم. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا