Top

واردان وسکانیان در مورد تنش در روابط تهران و باکو

دیکتاتور باکو اغلب در مورد بهبود روابط با ایران در زمینه سیاست خارجی “درخشان” خود صحبت می کرد. این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

وی تاکید کرده است: “طی چند روز گذشته، تنش در روابط تهران و باکو تقریباً به قله تاریخی رسیده است و نزدیک به عبور از نقطه برگشت ناپذیر است.”

بنابراین، می توان گفت که تمام دستاوردهای سیاست “درخشان” در جهت ایران در این لحظه بی فایده شده اند.

“اگر ضربات بین المللی جدید به دیکتاتور باکو را به دلیل افشای فساد اضافه کنیم، سپس مواضع این فرد هم در عرصه بین المللی و هم در داخل کشورش بشدت متزلزل شده است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا