Top

پیش بینی: کریدور زنگزور ضربه ای به امنیت ایران خواهد بود

در صورت اجرای به اصطلاح “کریدور زنگزور” بدون شک ضربه قوی به امنیت ایران خواهد بود.

این مطلب را واردان وسکانیان رئیس کرسی ایرانشناسی در دانشگاه دولتی ایروان در گفتگو با ArmInfo بیان کرده است.

وسکانیان تاکید کرد: “مرز با ارمنستان از اهمیت فوق العاده ای برای ایران برخوردار است که این ناشی از این واقعیت است که ارمنستان خروج ایران به شمال را تضمین می کند. علاوه بر این نه فقط از نظر تجاری و اقتصادی. در این مورد بخش ژئوپلیتیک آن مرز اهمیت بیشتری به دست می آورد. هرگونه تلاش ترکیه و آذربایجان برای قطع این نتیجه موضوع بزرگی برای تهران است.”

وی یادآوری کرد: “وجود مرز ایران و آرتساخ در دوره قبل از تجاوز 44 روزه ترکیه و آذربایجان به آرتساخ برای تهران تضمین اضافی برای امنیت خود و حفظ صلح بود. در این زمینه سیاست اشغالگری آذربایجان در آن مناطق منجر به ظهور تهدیدهای ژئوپلیتیک جدیدی علیه ایران شده است.

به گفته وی رزمایش های فعلی ارتش ایران در تقریباً تمام مرز با آذربایجان و ترکیه به عنوان بزرگترین تمرینات نظامی ایران در چند دهه اخیر محسوب می شود. تقریباً همه انواع نیروهای مسلح کشور در رزمایش های نظامی ارائه شده است.

به گفته وسکانیان واکنش تهران به وقایع منطقه باعث تشدید انتقادات دیکتاتور باکو از ایران، رزمایش های ترکیه و آذربایجان در منطقه اشغالی کاشاتاق و مهمتر از همه برنامه های آنکارا و باکو در مورد به اصطلاح “کریدور زنگزور” شده است.

وی گفت: “ما می بینیم که این ایده بدون شک با مخالفان فعال ایران مواجه می شود. روسیه از برنامه های توسعه طلبانه ترکیه و آذربایجان راضی نیست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا