Top

اسرای جنگی باید مطابق قوانین بین المللی بشردوستانه رفتار شوند

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان در چارچوب چهل و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو برگزار می شود، ارمنستان بیانیه مشترکی را به حمایت از حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هنگام درگیری های مسلحانه صادر کرد. نوزده کشور از همه گروه های منطقه ای سازمان ملل متحد به این اعلامیه پیوسته اند.

بیانیه نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در درگیری های مسلحانه را به شدت محکوم می کند و از دولتها می خواهد کسانی را که مرتکب چنین جنایاتی شده اند تحت تعقیب قرار دهند.

طبق این بیانیه اسرای جنگی و بازداشتشدگان باید مطابق قوانین بین المللی بشردوستانه رفتار شوند، باید فوراً آزاد شوند و به وطن بازگردانده شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا