Top

در مورد روابط ایران و آذربایجان

روابط ایران و آذربایجان روز به روز متشنج می شود. باکو و تهران رسمی بعد از اتهامات متقابل در “جنگ پیام ها” برای نشان دادن تسلیحات خود رزمایش ها برگزار کردند.

به گفته کارشناسان تنش فزاینده در روابط ایران و آذربایجان پیامد جنگ 44 روزه است و وضعیت بعد از جنگ تنها فرصتی برای ایجاد فرایندهای خاصی در منطقه بود. امیل اردوخانیان، کارشناس علوم سیاسی تاکید می کند که سیونیک در مرکز منافع منطقه ای ارمنستان قرار دارد. در اینجا منافع بازیگران اصلی جهان و منطقه با هم برخورد می کند. بنابراین موضع گیری ارمنستان بسیار مهم است. وی به عنوان شرط مهم خاطرنشان می کند که تحت هیچ شرایطی مرز ارمنستان و ایران نباید مورد بازنگری یا تغییر قرار گیرد.

اردوخانیان گفت: “در این مورد ارمنستان باید تأییدیه هایی برای خود ایجاد کند: اول این است که هرگونه رفع انسداد خارج از کنترل جمهوری ارمنستان را باید رد کند. یعنی در صورت رفع انسداد هر مسیر ارتباطی که از قلمرو جمهوری ارمنستان عبور می کند، قطعاً باید تحت کنترل جمهوری ارمنستان باشد. “دوم ما  ما باید همه کارها را انجام دهیم تا ارتباط ارمنستان-گرجستان-ایران همچنان فعالیت خود را ادامه دهد که این به ارمنستان فرصت های ارتباطی جدیدی می دهد.”

روبن مهرابیان کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان می کند که روابط آذربایجان و ایران بعد از حوادث در بزرگراه گوریس-کاپان، زمانی که طرف آذربایجانی از اواسط ماه گذشته مانع حرکت کامیون های ایرانی شده بود و سپس عوارض گمرکی حمل بارهای ترانزیت می گرفت متشنج شد.

آرمینه مارگاریان کارشناس نظامی خاطرنشان می کند که ایران در تلاش است نقش فعال خود را در منطقه ثابت کند.

وی گفت: ” اگر عاقلانه عمل کنیم، بله، می توانیم از این تنش سود ببریم. اما یک چیز واضح تر است: هرگونه درگیری نظامی در منطقه می تواند برای ارمنستان مخرب باشد، حداقل از لحاظ بشردوستانه. به طور کلی ادامه این وضعیت به نفع ارمنستان نیست. ادامه فعالیت استراتژیک ایران و ارمنستان تنها به نفع ماست. “

آرمن پطروسیان کارشناس منطقه ای تاکید کی کند: “اگر جنگ 44 روزه و پیامدهای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم خواهیم دید که ایران اغلب به عنوان طرف سازشکار محسوب می شود. در نتیجه، طرف آذربایجانی و ترکی که دارای مزیت است سعی می کند نفوذ ایران در منطقه را کاهش دهد، به عنوان بازیگری با منافع که همیشه در اینجا فعال بوده است. “و تا حد امکان وابستگی آذربایجان به ایران کاهش یابد، زیرا ده ها سال پس از استقلال آذربایجان ، ایران رقابت بسیار فعالی با ترکیه و روسیه داشته است.”

وی گفت: “در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات منطقه کریدور زنگزور است. جامعه متخصصان رد نمی کند که موضع گیری طرف ایرانی در کریدور زنگزور اساس سیاست ترکیه و آذربایجان و تنش در روابط آذربایجان و ایران باشد. در منطقه تنها ایران است که آشکارا ایجاد کریدور زنگزور را رد می کند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا