Top

نقشه های جدید ترانزیتی با مشارکت ارمنستان ترسیم می شود

سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند هفته آینده وارد ارمنستان می شود. این اولین سفر وزیر امور خارجه هند به جمهوری ارمنستان در تاریخ این کشور خواهد بود.
چه عواملی باعث فعال شدن تشدید دیدارهای ارمنستان و هند در سطح سیاسی بالا می شود؟ در چارچوب سفر آینده آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در مورد برنامه بلند پروازانه از خلیج فارس- دریای سیاه صحبت می کند.
آرمن پطروسیان کارشناس باستان شناس منطقه ای ، آرمانهای ارمنستان را در شرایط کنونی بیان می کند.
آرمن پطروسیان کارشناس منطقه ای در مورد فرصت های جدید ارمنستان بیان کرده است: به نظر می رسد که دولت ارمنستان در حال تلاش برای انجام برخی اقدامات شدید در این وضعیت بن بست برای ارمنستان است تا بتواند بر وضعیت کنونی از نظر اقتصادی، امنیتی و وضعیت ژئوپلیتیک جهان در منطقه به طور کلی غلبه کند.
من فکر می کنم که این اعتقاد بر این است که دستیابی به راه حل های سریع برای موضوعات مختلف در دوران بعد از جنگ می تواند راهی برای توسعه ارمنستان باز کند. من فکر می کنم مقامات ارمنستان چنین چشم اندازها و پیش بینی هایی دارند. “
توافق در مورد راه اندازی کریدور بین المللی ترانزیتی میان خلیج فارس و دریای سیاه سالهاست که مورد بحث بود.
طبق این پروژه کریدور ترانزیتی ساخته خواهد شد که از خلیج فارس شروع می شود و از طریق ایران، ارمنستان و گرجستان به دریای سیاه می رسد ، جایی که محموله با کشتی به بلغارستان و یونان منتقل می شود.
به گفته آرمن پطروسیان برنامه خلیج فارس- دریای سیاه دارای دستور کار ژئوپلیتیک و اهمیت وجودی است.
اگر ارمنستان موفق به تکمیل پروژه شمال-جنوب شود کشور ما می تواند مسیر ترانزیتی برای خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس به دریای سیاه تبدیل شود.
این برای هند بسیار مهم است زیرا راه اصلی رسیدن به اروپا از طریق آب در حال حاضر کانال سوئز است.
به گفته واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در این چارچوب نقش ارمنستان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا ایرانی ها در تلاش هستند تا راه های جایگزین برای راه شمال پیدا کنند. ” آذربایجان همچنین ادعا کرد که در نقشه راه جدید برای رسیدن به دریای سیاه از خلیج فارس مشارکت کند اما این کشور در جلسات یا مباحث اخیر شرکت نکرده است.
هیئت های ارمنستان، بلغارستان، گرجستان، یونان و ایران در جلسات شرکت کردند. در واقع معلوم می شود که آذربایجان از این برنامه بلند پروازانه خارج شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا