Top

واردان وسکانیان: ارمنستان می تواند رژیم های متخاصم باکو و آنکارا را به دام خودشان دست خالی بیاندازد

بدیهی است که “کریدور تورانی” باعث نگرانی نه فقط ایران بلکه هند نیز شده است. بنابراین، حداقل این دو ابرقدرت منطقه ای همه کارها را انجام می دهند تا پروژه های بزرگ ژئوپلیتیکی و اقتصادی خلیج فارس-دریای سیاه ایرانی و شمال-جنوب هندی از طریق قلمرو ارمنستان اجرا شود که در مورد آن قبلاً اعلامیه های رسمی وجود داشته است. این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

بر این اساس با شکست یکبار و برای همیشه ایده “کریدور تورانی” و اجرای برنامه های فوق الذکر ارمنستان نه فقط می تواند موقعیت ژئوپلیتیکی خود را در منطقه ما به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، بلکه رژیم های متخاصم باکو و آنکارا را به دام خودشان دست خالی بیاندازد.

به همین دلیل است که هر قسمت منطقه سیونیک ارمنستان آنقدر مهم است که دیکتاتور باکو در قسمت وروتان در جاده گوریس-کاپان برای جلوگیری از اجرای این برنامه های ایران و هند مشکلاتی ایجاد می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا