Top

سرویس امنیت ملی جمهوری آرتساخ: طرف آذربایجانی زندگی انسان ها را هدف قرار می دهد

طرف آذربایجانی به اقدامات تحریک آمیز و اقدامات ناقض توافقاتی که در بیانیه سه جانبه 9 نوامبر سال 2020 به دست آمده است ادامه می دهد.

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از بیانیه سرویس امنیت ملی جمهوری آرتساخ از ابتدای ماه اکتبر سال 2020، طرف آذربایجانی عمدا توافقی که توسط  نخست وزیر جمهوری ارمنستان، روسای جمهور فدراسیون روسیه و آذربایجان در 9 نوامبر 2020 حاصل شده است را نقض می کند و اقدامات تحریک آمیز در قسمتهای مختلف خط تماس آرتساخ و آذربایجان انجام می دهد.

آنها با قتل یک غیرنظامی در شهر مارتاکرت شروع کردند در نقاط مختلف خط تماس ادامه دادند. اگر در گذشته تیراندازی ها اغلب هدف پیشگیرانه داشتند، هدف آنها سربازان ارمنی نبودند ، اکنون در روزهای اخیر جهت تیراندازی به طرز چشمگیری تغییر کرده و زندگی انسان ها را هدف قرار گرفته است.

چند روز پیش از موقعیت آذربایجانی واقع در نزدیکی جامعه نور شن در منطقه مارتونی موقعیت ارمنی که برای محافظت از جمعیت غیرنظامی همان روستا در نزدیکی آن واقع شده است مورد هدف قرار گرفت. تیراندازی آنقدر آشکارا شلیک شده است که توسط دوربین های نصب شده در طرف ارمنی ضبط شده است.

این ویدئو نه تنها رفتار تحریک آمیز دشمن را اثبات می کند، بلکه به وضوح ثابت می کند که طرف ارمنی به توافق سطح بالا متعهد است و تهدیدی برای ارتش آذربایجان محسوب نمی شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا