Top

پوتین: روسیه و ارمنستان از نظر ماهیت واقعاً متحد هستند

رئیس جمهور روسیه خطاب به شرکت کنندگان هشتمین مجمع بین منطقه ای روسیه و ارمنستان که 18 تا 19 اکتبر در ایروان برگزار می شود ، سخنرانی کرد.

ولادیمیر پوتین خاطرنشان کرد که گفتگوی معنادار و همکاری دو طرفه در زمینه های مختلف بین ایروان و مسکو برقرار شده است.

وی گفت: “مهم است که مقامات ، سازمان های عمومی ، محافل دانشگاهی ، متخصصان و تجاری ارمنستان و روسیه بتوانند تجربه خود را مبادله کرده ، موضوعات مربوط به دستور کار دوجانبه را مورد بحث قرار داده و راه هایی را برای کارهای مشترک بیشتر ترسیم کنند.”

منبع : سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا