Top

مهر گریگوریان: ما توافقات مشخصی مربوط به اینکه حل و فصل رفع انسداد در چارچوب قانونی کشورهای مشترک المنافع اجرا می شود داریم

مهر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در نشست آتی کارگروه سه جانبه رفع انسداد ارتباطات در منطقه در مسکو شرکت می کند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را مهر گریگوریان در گفتگو با خبرنگاران در چارچوب جلسه عمومی هشتمین مجمع بین منطقه ای روسیه و ارمنستان بیان کرده است.

گریگوریان گفت: “ما ایده ها و توافقات مشخصی مربوط به اینکه حل و فصل رفع انسداد در چارچوب قانونی کشورهای مشترک المنافع اجرا می شود داریم. “ما مسائل مربوط به وسایل ارتباطی خودرو مورد بحث قرار خواهیم داد.”

معاون نخست وزیر در پاسخ به سوالی که اولویت های ارمنستان چیست، تاکید کرد که اولویت های ارمنستان اعلام شده است و این رفع انسداد است.

گریگوریان به سوالی که چه راههای خاصی در زمینه رفع انسداد مورد بحث قرار می گیرد، پاسخ داد: “هیچ گزینه مشخصی وجود ندارد. من تاکید کرده ام که موضوع راه آهن در منطق ترمیمی کمی واضح تر است. خطوطی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت ما در مورد بازسازی آنها صحبت می کنیم. همه گزینه های ممکن در حال بحث است. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا