Top

ارمنستان 3 میلیون دلار کمک مالی برای مبارزه با کووید-19 دریافت خواهد کرد

به گزارش اسپوتنیک بانک توسعه اوراسیا کمک مالی 3 میلیون دلاری به ارمنستان برای افزایش اثربخشی مبارزه با کووید-19 ارائه خواهد کرد.

 دولت ارمنستان   در جلسه   پیش نویس فرمان رئیس جمهور “در مورد تصویب موافقتنامه” بین بانک ارمنستان و بانک توسعه اوراسیا  ” را تصویب کرد.

در صورت تایید این کمک مالی، از صندوق اوراسیا  در چارچوب برنامه    “افزایش سطح آمادگی برای همه گیری کووید-19 در جمهوری ارمنستان. شناسایی و پاسخ به تهدید کرونا” بودجه مناسبی اختصاص خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا