Top

آرمن پطروسیان: باید به تمام جهان اطمینان دهیم که هر جاده ممکن برای رفع انسداد در قلمرو ارمنستان منحصراً تحت حاکمیت جمهوری ارمنستان خواهد بود

رؤسای جمهور آذربایجان و ترکیه در سرزمین های آرتساخ که به دلیل جنگ 44 روزه تحت کنترل موقت باکو قرار گرفت در حال پی ریزی بزرگراه جدید هستند. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را آرمن پطروسیان عرب شناس در صفحه فیس بوک خود نوشته است.

وی به ویژه تاکید کرد: “از دیدگاه تبلیغاتی، این اقدام حداقل در 3 جهت به طور همزمان اعمال می شود: این پروژه به جوامع خود، به جامعه بین المللی به عنوان آغاز اجرای “دالان زنگزور” اتصال آذربایجان به نخجوان و ترکیه ارائه می شود و بر اعصاب و احساسات جامعه ارمنی تأثیر می گذارد.

آرمن پطروسیان نوشته است: اکنون تکلیف ما چیست که تحت موعظه ترکیه نمانیم و به همسایگان، به تمام جهان اطمینان دهیم که هر جاده ممکن برای رفع انسداد در قلمرو ارمنستان منحصراً تحت حاکمیت جمهوری ارمنستان خواهد بود؟ مسئله نامگذاری خاص آن نیز موضوعی قابل بحث است.

در مورد اینکه آذربایجان و ترکیه کریدورهای جاده‌ای که در قلمرو خود یا مناطق تحت کنترل موقت خود در منطقه ساخته می ‌شوند را به نام زنگزور، ایروان، حلب یا حتی آرمن پطروسیان نام‌گذاری ‌کنند، این فقط برای آنها و توده هاست که از قطعات آنها تغذیه می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا