Top

آقای حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه ایران آقای آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران را در پایان ماموریت دیپلماتیک ایشان به حضور پذیرفتند

آقای حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سی و یکم ماه اکتبر سال 2021 آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران را در پایان ماموریت دیپلماتیک ایشان به حضور پذیرفتند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به واسطه فعالیتهای آقای تومانیان در دوره ماموریتشان سپاسگزاری نمودند.

سفیر تومانیان نیز به نوبه خود در ارتباط با توسعه روابط دو کشور در طول سالهای گذشته ابراز رضایت نمودند.

منبع: صفحه فیسبوک سفارت ارمنستان در ایران

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا