Top

دولت قصد دارد ساختار اقتصاد را تغییر دهد

دولت قصد دارد ساختار اقتصاد را تغییر دهد: انتقال از رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف به رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشورمان در طی جلسه بحث بودجه در نشست مشترک کمیسیون های دائمی امور اقتصادی، مالی-اعتباری و بودجه مجلس ملی بیان کرده است.

بر اساس لایحه بودجه سال 2022، برای بلوک غیرکشاورزی وزارت اقتصاد حدود 17 میلیارد درام اختصاص داده شده است.

  برای این بلوک حدود 17 میلیارد درام اعتبار در نظر گرفته شده است.

کروبیان یادآور شد: دولت قصد دارد طی 5 سال آینده رشد اقتصادی سالانه 7 تا 9 درصد را تضمین کند. به همین دلیل ما برنامه ریزی می کنیم با انتقال از رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف به رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری ساختار اقتصاد را تغییر دهیم.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا