Top

کروبیان: گشایش مرز ارمنستان با ترکیه در بودجه دولتی سال 2022 پیش بینی نشده است

پیامدهای اقتصادی گشایش مرز ارمنستان با ترکیه در پیش بینی های اقتصادی بودجه دولتی 2022 گنجانده نشده است.

این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشورمان در طی جلسه بحث بودجه در نشست مشترک کمیسیون های دائمی امور اقتصادی، مالی-اعتباری و بودجه مجلس ملی بیان کرده است.

بنابراین، شایعات در مورد آن در حال حاضر منسوخ شده اند. ما انتظار نداریم که بتوانیم در سال آینده مرز ارمنستان و ترکیه را به گونه ای که از منافع شهروندان و اقتصاد جمهوری ارمنستان محافظت شود بازگشایی کنیم.

کروبیان در پاسخ به سوال آرتور خاچاطوریان، نماینده مجلس از فراکسیون “هایاستان” گفت: این پیش بینی در لایحه بودجه ما وجود ندارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا