Top

مدافع حقوق بشر بر ضرورت ایجاد منطقه امنیتی در مناطق تماس با نیروهای مسلح آذربایجان تاکید کرد

آرمان تاتویان، مدافع حقوق بشر در یک کنفرانس خبری گفت: ایجاد منطقه امنیتی غیرنظامی در مناطق تماس با نیروهای مسلح آذربایجان یک نیاز فوری است. به گفته وی، این تضمین اساسی حمایت از حقوق مردم   ارمنستان است.

تاتویان خاطرنشان کرد: بازدیدهای زیادی از  روستا های  مرزی ارمنستان انجام شد، مطالعات در سیونیک و گغارکونیک انجام شد. در گزارش حمایت از حقوق مردم ارمنستان خطرات   با حقایق ملموس ارایه شد. این سند گسترده مبتنی بر شواهد برای سازمان های دولتی و سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.

وی افزود: در طول تهیه گزارش متقاعد شدیم که سربازان نیروهای مرزی ارمنستان، سربازان نیروهای مسلح با داشتن ماموریت انحصاری برای حفاظت از جان مردم ارمنستان، حق همزیستی مسالمت آمیز و سایر حقوق حیاتی، یک خدمت قهرمانانه انجام می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا