Top

اختصاص 6.75 میلیون دلار برای توسعه پروژه های “سبز” و شرکت های خرد، کوچک و متوسط در ارمنستان

بانک “آکبا” 6.75 میلیون دلار از شرکت سیمبیوتیکس جذب کرده است. وجوه جذب شده برای تامین مالی اقتصادهای “سبز”، شرکت های خرد، کوچک و متوسط ​​در ارمنستان اختصاص داده می شود. این منابع مالی جذب شده با درام ارمنی ارائه خواهد شد.

تمکن مالی دریافت شده در نتیجه همکاری میان بانک و شرکت سیمبیوتیکس به توسعه پایدار انرژی های تجدیدپذیر در ارمنستان، پروژه های انرژی کارآمد و زمینه کشاورزی و همچنین در اقتصاد عمومی کمک خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا