Top

ارامنه آرتساخ نمی توانند تحت کنترل آذربایجان زندگی کنند

آنچه در طی جنگ اول و دوم آرتساخ اتفاق افتاد به وضوح نشان می دهد که ارامنه آرتساخ نمی توانند تحت کنترل آذربایجان زندگی کنند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را واهه گورگیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در جریان بحث لایحه بودجه سال 2022 در نشست مشترک کمیته های دائمی مجلس ملی بیان کرده است.

آرمن روستامیان از فراکسیون “ارمنستان” تاکید کرد که ایده “شناسایی برای نجات” وجود دارد. “من به طور خاص نمی گویم “جدایی برای نجات”، می گویم “شناخت برای نجات” تا با حق تعیین سرنوشت تناقض نداشته باشد.” وی پرسید که آیا این قطعنامه در حال بحث است؟

معاون وزیر خاطرنشان کرد: “آنچه در طی هر دو جنگ اول و دوم آرتساخ اتفاق افتاد به وضوح نشان می دهد که ارامنه آرتساخ نمی توانند تحت کنترل آذربایجان زندگی کنند.” یعنی در واقع سیاست نابودی را دنبال می کند. بهترین گواه آن امروز غیبت کامل ارامنه در مناطق تحت کنترل آذربایجان است. گورگیان تاکید کرد: “اصل ذکر شده توسط نماینده مجلس به وضوح با این واقعیت اثبات می شود.” وی اطمینان داد: “من فکر می ‌کنم با رویکردی که ارامنه آرتساخ تحت کنترل آذربایجان به نابودی تهدید می‌ شوند، این تز واقعی، قابل اعتماد و معتبر را هم در گفتمان و هم در جریان مذاکرات پیش می‌بریم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا