Top

در سال 2022 در چارچوب همکاری با اتحادیه اروپا 11 برنامه اجرا می شود

در سال 2022 در چارچوب همکاری با اتحادیه اروپا و با موسسات مالی مختلف اروپایی، 11 برنامه با 54 رویداد برنامه ریزی شده است. این مطلب را تیگران خاچاطوریان وزیر دارایی ارمنستان در نشست مشترک کمیته های دائمی مجلس ملی در جریان بحث لایحه بودجه سال 2022  بیان کرده است.

وزیر گفت: “برای این منظور 81 میلیارد و 173 میلیون درام در نظر گرفته شده است. در مقایسه با سال 2021، رشد 18.3 درصد است.

همچنین برای اجرای برنامه های اعتباری 32 میلیارد و 976 میلیون درام و برای اجرای برنامه های کمک مالی 15 میلیارد و 303 میلیون درام هزینه می شود. همچنین برنامه های وام فرعی به مبلغ 32 میلیارد و 893 میلیون درام اجرا می شود که با مشارکت دولت جمهوری ارمنستان ارائه خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا