Top

موضع گیری ارمنستان مربوط به چارچوب “3+3”

به گفته واهه گورگیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان، مهمترین رویکرد کلی در سیاست خارجی جمهوری ارمنستان این است که همه سازمان های منطقه ای نباید قالب های موجود را تکرار کنند. برای ما اولویت است که نسخه ای با روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نداشته باشیم. همه این پیشنهادات در حال بررسی است، هنوز صحبت کردن در مورد پیشرفت یا تصمیمی زود است. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را واهه گورگیان در جریان بحث لایحه بودجه سال 2022 در نشست مشترک کمیته های دائمی مجلس ملی در پاسخ به سوال آنا گریگوریان نماینده فراکسیون “هایاستان” مربوط به این که موضع ارمنستان در مورد چارچوب “3+3” چیست بیان کرده است.

به گفته معاون وزیر، اخیراً فرآیندهای “منطقه ای سازی” در سیاست بین المللی در حال انجام است. به موازات بازیگران جهانی بازیگران قوی منطقه ای در حال ظهور هستند.

گورگیان تاکید کرد: “برخی از چارچوب ها با سه سطح با مشارکت بازیگران جهانی، بازیگران منطقه ای ایجاد می شود. از این نطر، چندین پیشنهاد برای همکاری منطقه ای وجود دارد و “3 + 3″ یکی از آنهاست. ما باید موضع مشترک در قبال همه این ها اتخاذ کنیم. اولویت برای ما حفظ منافع ملی ارمنستان، محاسبه خطرات است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا