Top

الکساندر اسکندریان قالب «3+3» که از سوی ترکیه پیشنهاد می شود را کارساز نمی داند

آرمنپرس: به گفته الکساندر اسکندریان، مدیر موسسه قفقاز، اقدام “3 + 3” پیشنهادی رئیس جمهور ترکیه برای ایجاد “سکوی شش کشوری” در منطقه کارساز نخواهد بود. این کارشناس مسائل سیاسی در جریان بحث کارشناسی با موضوع «راهرو یا جاده؟ موضع ارمنستان چگونه باید باشد؟» که در 6 نوامبر در ایروان برگزار شد، فعالیت این قالب را که کشورهایی با منافع بسیار متفاوت در آن حضور دارند، بعید دانست.

الکساندر اسکندریان گفت: قالب  3 + 3 که گرجستان، روسیه، ترکیه، ایران، ارمنستان و آذربایجان می توانند همزمان در آن مشارکت داشته باشند، به سادگی نمی تواند کارساز باشد. حتی اگر به طور رسمی آن سنج وجود داشته باشد و تصور کنیم که توافق نامه ها، اسناد، اطلاعیه ها امضا شده است، باز هم کار نمی کند. دلیلش هم این است که منافع این 6 کشور نه تنها با هم منطبق نیست، بلکه در جهت مخالف است.    

در این صورت چرا  این ابتکار  مطرح می شود؟ الکساندر اسکندریان در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد که ترکیه با چنین اقدامی در تلاش است تا نفوذ خود را در قفقاز جنوبی به عنوان یک تصمیم گیرنده تثبیت کند و این کار را به صورت نهادی انجام دهد.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا