Top

ترانزیت ارمنستان به آذربایجان چقدر امن خواهد بود؟

بعد از شفاف ‌سازی‌های اخیر نخست ‌وزیر در مورد رفع انسداد زیرساخت‌ها، موضوع اصلی ایمنی جاده ها است.

پاشینیان در مصاحبه با تلویزیون عمومی بیان کرد که آذربایجان باید از طریق جاده های مستقل جمهوری آذربایجان با نخجوان، و ارمنستان نیز به نوبه خود از طریق قلمرو آذربایجان با ایران و روسیه ارتباط برقرار کند. نیکول پاشینیان اطمینان داد که موضوع مربوط به تامین کریدور در دستور کار وجود ندارد.

در نتیجه تلاش های کارگروه سه جانبه معاونان نخست وزیر جمهوری ارمنستان، فدراسیون روسیه و آذربایجان برای رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل منطقه، قبل از هر چیز کارهای زیادی اول ماهیت فنی انجام شده است.

روبن سافراستیان، رئیس انستیتوی باستان شناسی در گفتگو با “رادیولور” یادآور شد که حتی در سال های شوروی نیز هنگام عبور از قلمرو آذربایجان احتیاط می شد.

مانول قوماشیان، کارشناس مسائل منطقه، احتمال وقوع حوادث را رد نمی کند و معتقد است در این موارد باید در دادگاه بین المللی راه حل را جستجو کرد.

این کارشناس به سفرهای اخیر مقامات بلندپایه آمریکایی به کشورمان اشاره کرده خاطرنشان کرد: مشخص است که آمریکا و اتحادیه اروپا علاقه مند به داشتن منطقه ای قابل پیش بینی هستند. وی نشانه هایی از خروج منطقه از حوزه نفوذ روسیه و ترکیه را مشاهده می کند که ارزیابی مثبتی است.

روبن سافراستیان معتقد است که چشم انداز رفع انسداد جاده ها خطرات را افزایش می دهد. وی معتقد است تا زمانی که ترکیه و آذربایجان از سیاست فشار و زور خود دست برنداشتند، تا زمانی که رفتار تهاجمی خود را تغییر ندهند، ارتباطات کار نخواهد کرد. مانول قوماشیان بر عامل نیرو های حافظ صلح تاکید می کند. این کارشناس می گوید تا زمانی که نیروهای حافظ صلح روسی در قلمرو ارمنستان هستند، رژیم امنیتی حفظ خواهد شد.

سافراستیان اطمینان می دهد کشوری که ارتباطات از طریق آن عبور می کند، کنترل خود را انجام می دهد و این واضح است. به گفته وی ادعاهای آذربایجان-ترکیه در خصوص تامین این کریدور وسیله ای برای اعمال فشار است.

مشاهده بیشتر
همچنین چک کنید
بستن
دکمه بازگشت به بالا