Top

موضوع کریدور “زنگزور”، درتاریخ ۹ نوامبر۲۰۲۰، بسته شده است

موضوع کریدور، درتاریخ ۹ نوامبر۲۰۲۰، بسته شده است. به گزارش “آرمنپرس” نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در مصاحبه با تلویزیون دولتی اعلام کرد که تا این لحظه هیچ توافقی برای دیدار با روسای جمهور روسیه وآذربایجان، درتاریخ ۹ نوامبر وجود ندارد.

در مورد موضوع کریدور “زنگزور” نیز پاشینیان اعلام کرد: میدانید، این موضوع از همان روز ۹ نوامبر ۲۰۲۰ بسته شده بود. دراینجا باید تقدیر خود را، از انتشار موضع روسیه دراین خصوص اعلام کنم، باید توجه داشت که روسیه هرگز موضع دیگری نداشته است.

منبع: کانال اتاق بازارگانی مشترک ایران و ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا