Top

پروازهای منظم بین ایروان و کاپان از 20 ژانویه سال آینده باز می شود

کمیته هوانوردی غیرنظامی قبلاً درخواستی از Novair برای انجام پروازهای دو بار در هفته دریافت کرده است. امروز دولت حدود 100 هزار دلار به فرودگاه سیونیک در کاپان برای پرداخت بدهی های دستمزد، مالیات و خدمات اختصاص داده است.

کاپان در فاصله 5-6 ساعت رانندگی از ایروان واقع شده است.  در زمان شوروی، یک فرودگاه و یک راه آهن در اینجا ساخته شد.

منبع : کانال سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا