Top

جمهوری ارمنستان طبق منشور سازمان ملل متحد حق دارد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی خود را به هر وسیله دفع کند

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان امروز 16 نوامبر، نیروهای مسلح آذربایجان در جهت شرقی مرز کشورمان حمله کرده وارد قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان شدند. اقدامات تهاجمی طرف آذربایجانی   منجر به خسارات جانی شد. این حمله اخیر در ادامه سیاست سرکوبگرانه طرف آذربایجان برای اشغال اراضی جمهوری ارمنستان است که از 12 ماه می سال جاری با نفوذ نیروهای مسلح آذربایجان به مناطق سیونیک و گغارکونیک آغاز شد.

آذربایجان با این اقدامات بیانیه سه جانبه 9 نوامبر را نقض می کند، همانطور که طرف آذربایجانی از مناطقی که در نتیجه اجرای آن بیانیه به آذربایجان منتقل شده است به جمهوری ارمنستان حمله می کند.

جمهوری ارمنستان طبق منشور سازمان ملل متحد حق دارد استفاده از زور علیه تمامیت ارضی خود را به هر وسیله دفع کند.

ما از جامعه بین المللی، شرکای بین المللی خود، روسیه، سازمان پیمان امنیت جمعی، روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسای مشترک می خواهیم به این اقدامات طرف آذربایجان که به طور جدی صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازد به وضوح پاسخ دهند، و گام‌ های فعال در جهت پیشگیری، خروج بی ‌قید و شرط و کامل نیروهای مسلح آذربایجان از قلمرو جمهوری ارمنستان بردارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا