Top

در 14 نوامبر آذربایجان با خودروهای زرهی به ارمنستان حمله کرده و سپس در نتیجه مذاکرات از آنجا خارج شده است

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان شورای امنیت ارمنستان بیانیه ای صادر کرد که 14 نوامبر حوالی ساعت 13 در یکی از بخش های شرقی مرز ارمنستان و آذربایجان یگان های نیروهای مسلح آذربایجان با خودروهای زرهی وارد قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان شدند. در این بیانیه آمده است که تجهیزات نظامی و نیروهای ارتش آذربایجان که به قلمرو جمهوری ارمنستان حمله کرده بودند، در نتیجه مذاکرات از خاک جمهوری ارمنستان خارج شدند، یگان های نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان از چهار موضع رزمی فوق خارج شدند.

“در نتیجه اقدامات نیروهای مسلح آذربایجان، چهار موضع رزمی نیروهای مسلح ارمنستان محاصره شدند. در نتیجه مذاکرات، تجهیزات نظامی و نیروهای آذربایجانی که به قلمرو جمهوری ارمنستان حمله کرده بودند، خاک جمهوری ارمنستان را ترک کردند، واحدهای نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان از چهار موضع رزمی فوق خارج شدند.

با این وجود، نظامیان آذربایجانی که در ماه می سال جاری به قلمرو جمهوری ارمنستان حمله کردند همچنان در بخش مذکور مستقر هستند.

شایعه دستور عدم مقاومت از سوی فرماندهی مافوق نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان و یا مقامات سیاسی با واقعیت مطابقت ندارد.

شورای امنیت توجه فدراسیون روسیه، سازمان پیمان امنیت جمعی و جامعه بین المللی را به اقدامات تهاجمی مستمر نیروهای مسلح آذربایجان جلب و تاکید می کند که این اقدامات علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت و ثبات منطقه ای جمهوری ارمنستان و همچنین در تضاد با مفاد بیانیه سه جانبه 9 نوامبر 2020 است.

شورای امنیت جمهوری ارمنستان عزم مقامات و مردم را برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال میهن ابراز می کند.

با اشاره به بخش ‌هایی از بزرگراه‌های گوریس – کاپان و کاپان – چاکاتن که تحت کنترل آذربایجان است، لازم می ‌دانیم تاکید کنیم که طبق اسناد دارای اهمیت حقوقی مستقیم مربوط به مرزهای ارمنستان و آذربایجان در سالهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هنوز در قلمرو جمهوری ارمنستان نیستند.

دولت جمهوری ارمنستان اقداماتی را برای ایجاد شبکه جدید جاده های جایگزین در منطقه سیونیک انجام داده است و این کارها در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.

لازم می دانیم تاکید کنیم که هیچ شهرک جمهوری ارمنستان از روش زندگی محروم نیست.

شورای امنیت جمهوری ارمنستان همچنان بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت مرزی ارمنستان و آذربایجان تاکید می کند: عقبنشینی نیروهای نظامی از مرزهای رسمی ارمنستان شوروی و آذربایجان شوروی و آغاز روند مرزبندی و تعیین مرز ها تحت نظارت بین المللی.

ما همچنین از روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا می ‌خواهیم تا تلاش‌ها را در جهت حل و فصل مسالمت ‌آمیز و همه جانبه مناقشه قره باغ کوهستانی تشدید کنند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا