Top

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در مورد نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مناقشه قره باغ

وزارت امور خارجه روسیه، قبل از آغاز نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، با صدور بیانیه ایی، نقش این سازمان، در حل مناقشه قره باغ را مفید قلمداد نمود.

دراین بیانیه آمده است: سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش مفیدی در حل مناقشات دنیستر و قره باغ کوهستاتی بازی میکند. به نظر ما حل هر مناقشه ایی، می باید از طریق سیاسی و دیپلماتیک، بطور مسالمت آمیز ،در چارچوب فورمت تعریف شده،  با شرکت طرفهای درگیر و بادرنظر گرفتن منافع آنان، صورت گیرد.

قابل ذکر است که نشست وزرای امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا، در روزهای ۱ الی ۳ دسامبر، در استکهلم برگزار میگردد.

منبع : کانال سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا