Top

رییس جمهوری آرتساخ بر نقش ماموریت حافظ صلح روسیه تاکید کرد

  آراییک هاروتونیان، رئیس جمهوری آرتساخ  از شهر مارتونی بازدید کرد و رایزنی کاری با حضور مقامات اداره منطقه برگزار کرد.

آراییک هاروتونیان در سخنان خود بار دیگر بر نقش ماموریت حافظ صلح روسیه در آرتساخ در تامین امنیت خارجی تاکید کرد و خاطرنشان کرد: موازی کاری برای گسترش توانمندی های نهادهای مجری قانون بر اساس اصل مکملیت در حال انجام است.

وی گفت: ما هیچ گزینه دیگری نداریم، این در چارچوب ماموریت حفظ صلح روسیه به طور نامحدود خواهد بود و ما قادر خواهیم بود این سیاست را اجرا کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا