Top

مورادف :نیروهای حافظ صلح روسیه کار بازگرداندن اسرای جنگی ارمنی را به پایان خواهند رساند

رستم مورادوف معاون فرمانده منطقه نظامی جنوبی به خبرگزاری  تاس گفت که نیروهای حافظ صلح روسیه بازگشت اسرای جنگی ارمنی را تکمیل خواهند کرد.

مورادوف گفت : همه نظامیان طرف آذربایجانی بازگردانده شده اند و کار مربوط به بازگشت اسرای جنگی ارمنی ادامه دارد، تفاهم وجود دارد. به نظر من این موضوع باید کاملا بسته شود.  حافظان صلح روسی  این کار را به پایان خواهند رساند.

وی خاطرنشان کرد که کارهای مربوط به بازگشت اسرا را وظیفه مدنی حافظ صلح می داند.

وی تاکید کرد: من به عنوان یک نظامی می فهمم اسیران جنگی چه کسانی هستند، چه احساساتی را در اسارت تجربه کردند. اولین پرواز را به یاد دارم، وقتی به باکو پرواز کردیم، در راه بازگشت، در فرودگاه اربونی ایروان، چهره سربازان را دیدم.  اشک می آمد، باور نمی کردند که به خانه برگشته اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا