Top

مدافع حقوق بشر ارمنستان گزارش ویژه در مورد نقض حقوق مرزنشینان ارمنستان به رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا ارسال کرده است

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان آرمان تاتویان مدافع حقوق بشر جمهوری ارمنستان گزارش ویژه با نامه توضیحی در مورد نقض حقوق مرزنشینان ارمنستان با اقدامات نظامیان مسلح آذربایجان به رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ارسال کرده است.

این سند با حقایق، نمونه های عینی نشان می دهد که با اقدامات نظامیان مسلح آذربایجان، توسط سازماندهی عمدی مقامات آذربایجان حقوق مردم ساکن در مناطق مرزی گغارکونیک و سیونیک هر روز پایمال می شود، امنیت و زندگی عادی مختل شده است.

بنابراین احیای زندگی عادی، حقوق و امنیت مردم در اولویت است.

تاتویان اشاره کرده است که جاده های جایگزین در سیونیک راه حل نیست، زیرا ایمنی مردم تامین نمی شود. نیروهای مسلح آذربایجان به نظارت بر این جاده ها، غیرنظامیان و منازل آنها ادامه می دهند. آنها مسلح در جاده ها، در مناطقی که برای غیرنظامیان قابل مشاهده است حضور دارند و مرتکب جنایاتی می شوند که حقوق بشر را نقض می کند.

نتیجه واضح است: “در روستاهای ما، نزدیک خانه ها و جاده ها، هیچ نظامی مسلح آذربایجانی نباید وجود داشته باشد. باید منطقه امنیتی غیرنظامی باشد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا