Top

محدودیت ها مانع از گسترش موج اسلامی در اروپا نمی شود

در اروپا از یک طرف سازوکارهای ضداسلامی به کار گرفته می شود و از سوی دیگر اقداماتی برای کاهش افراط گرایی انجام می شود. به عنوان مثال در فرانسه مساجد را به بهانه “مظاهر افراط گرایی” بسته اند و اتحادیه اروپا اخیراً پیشنهاد جدیدی مبنی بر اجتناب از واژه “کریسمس” به این دلیل ارائه کرده است که ممکن است برای غیر مسیحیان توهین آمیز باشد.

به گفته تحلیلگران، اما محدودیت ها نمی تواند مانع از “پیروزی” اسلام در اروپا شود. اغلب قوانین خود را دیکته می کند. 21 مسجد در فرانسه به بهانه “مظاهر افراط گرایی” تعطیل شدند.

جرالد دارمنن، وزیر امور داخلی فرانسه، با بیان اینکه سرنوشت مشابهی در انتظار 6 مسجد است، گفت: 36 مسجد در فرانسه وجود دارد که به فعالیت خود ادامه می دهند، زیرا کسل بودن آنها با قوانین این کشور مغایرت ندارد. برخی از کمک های مالی خارجی امتناع کرده اند و مسجد دیگری امام جماعت متهم به افراط گرایی را اخراج کرد.

به گفته واردان خاچاطریان متکلم اروپا هرچقدر هم بخواهد از مکانیسم های بازدارنده استفاده کند، نمی تواند با سرعت گسترش اسلام مقابله کند. وی فکر می کند که همه آن تلاش ها بیهوده خواهد بود.

استعمار بیش از 200 سال جهان اسلام منجر به فشرده شدن چشمه هویتی شده است که امروز می گشاید و می گسترد و برمی خیزد. تصور نمی ‌کنم با فعالیت کوتاه ‌مدت حتی با روش‌های مدرن بتوان جلوی این چشمه را گرفت تا از بازگشت آن به مسیری که در قرن ‌های هفتم تا نوزدهم طی می ‌کرد، جلوگیری کرد.

به عنوان مثال، فقط در انگلستان، حدود 20000 مسجد در 10 سال گذشته افتتاح شده است. موعظه در اینترنت پخش می شود که کنترل آن بسیار غیر واقعی تر است.

موضوع افراط گرایی در جنگ 44 روزه به ارمنستان ربط داشت. مزدوران درگیر در جنگ آذربایجان و ترکیه اعلام کردند که برای اسلام می جنگند. واردان خاچاطریان ظهور تندروهای اسلامی در اینجا باید خطر بزرگی برای ما باشد. ما باید آماده باشیم، زیرا در گرداب اسلامی زندگی می کنیم که مشکلات به قیمت خون و از طریق جنگ و خشونت حل می شود.

گام‌های اتحادیه اروپا با ایجاد قوانین جدید “ارتباطات فراگیر” با هدف کاهش “گوشه‌های تیز” موجود، دقیقاً همین روحیه است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که از واژه “کریسمس” به این دلیل که ممکن است برای غیر مسیحیان توهین آمیز باشد، اجتناب کنند. پاپ از اتحادیه اروپا می خواهد که مسیر استعمار ایدئولوژیک را دنبال نکند. واردان خاچاطریان خشم پاپ را درک می کند، اما انتظار زیادی ندارد که بتواند وضعیت را تغییر دهد.

با برداشته شدن آستانه ورود به پارلمان در انتخابات گذشته در هلند، حزب اسلامی تشکیل شد و مجلس با نام نسبتاً بدبینانه – “سازگار شوید” تصویب شد. به عبارت دیگر هلندی ‌ها خود را با این واقعیت وفق دهند که ما وارد مجلس می ‌شویم و جهت ‌گیری‌های خود را در سیاست داریم. به گفته وی اسلام موجی چند وجهی است که با جبهه ای بزرگ در جریان است که حداقل در آینده ای نزدیک متوقف نخواهد شد، بلکه برعکس گسترش بیشتری خواهد یافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا