Top

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان استانسیلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی را به حضور پذیرفته است

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان استانسیلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی را به حضور پذیرفته است.

نخست وزیر ضمن خوشامدگویی به دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان تاکید کرد که سفر وی فرصت خوبی برای گفتگو در مورد وضعیت کنونی منطقه و همچنین جمع بندی فعالیت های سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2021 است.

نیکول پاشینیان تاکید کرده است: “ما در مورد برنامه ها و چالش هایی که در سال 2022 داریم صحبت خواهیم کرد، به مکانیسم های توسعه بیشتر سازمان از نظر اینکه چه نقص هایی رخ داده است و البته به وضعیت فعلی منطقه و به طور کلی در حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره می کنیم. این نیز بسیار مهم است، شنیدن ارزیابی های شما در این مورد جالب خواهد بود.”

استانیسلاو زاس از این دیدار تشکر کرد و افزود که سند اصلی برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان پیمان امنیت جمعی در سال آینده قبلاً تدوین شده است.

استانیسلاو زاس تاکید کرده است: “این اجرای تصمیمات جلسات سپتامبر و اولویت های تعیین شده توسط طرف ارمنی در دوران ریاست جمهوری وی است. ما قبلاً این سند را تهیه کرده‌ ایم و با همه کشورهای خود به توافق رسیده‌ایم. می خواهم تاکید کنم که در این زمینه در سند اصلی ما که دبیرخانه، ستاد کل و سایر ارگان ها همکاری خواهد کرد، تمام ابتکارات و پیشنهادات مطرح شده در نشست پاییز در دوشنبه توسط وزرای امور خارجه، وزیران دفاع و سران کشور ها منعکس شده است.

همه اولویت ها که توسط شما در جلسه پاییز در دوشنبه مطرح شده منعکس شده است. کشورهای ما تأیید کرده ‌اند که آماده ‌اند در سال آینده با همان اولویت ‌هایی که از جمله توسط کشور ارمنستان که ریاست را بر عهده دارد پیشنهاد شده است کار کنند.”

در این نشست وضعیت موجود در حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی، مشکلات و گام ‌هایی که در راستای غلبه بر چالش‌ ها انجام می ‌شود و همچنین برنامه ها و رویدادهای برنامه ریزی شده توسط این سازمان در سال 2022 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا