Top

رئیس هیئت اتحادیه اروپا در جمهوری ارمنستان: اگر می خواهید ارمنستان را درک کنید، باید از ماتنداران بازدید کنید

آندره آ ویکتورین سفیر، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان در طی بازدید از ماتنداران می گوید: “اگر می خواهید ارمنستان را درک کنید، باید از ماتنداران دیدن کنید.”

سفیر در ساختمان های قدیمی و جدید ماتناداران قدم می زند، با تاریخچه نسخه های خطی و فرآیند مرمت آشنا می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا