Top

ملکنیان : حوادث در قزاقستان ممکن است مبنای آشکار یا پنهان ترکی داشته باشند

 ترکیه سیاست پان ترکیسم را در سطح دولتی دنبال می کند. جلوه های مختلف آن را می توان در سخنرانی های رهبران ترکیه و در اقدامات ادارات مختلف مشاهده کرد. کشورها و مناطق خاصی در هدف قرار دارند، قزاقستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مطلب را  روبن ملکونیان ترک شناس در گفتگو با اسپوتنیک ارمنستان بیان کرد. وی گفت: «اخیراً نقشه رسوایی معروفی که رهبر ملی گرایان ترک به طور علنی به رئیس جمهور اردوغان ارائه کرد، به وضوح جغرافیای آرزوهای ترکیه را نشان می دهد.   کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان به طور طبیعی مورد هدف ترکیه قرار می گیرند.

به گفته ملکونیان، سیاست ترکیه سه جهت ممکن دارد. اول تعمیق تزهای برادری ترک، تشابه، فرهنگ یکسان، شروع با یک موعظه نرم، تبدیل آن به پدیده های تهاجمی تر پان ترکیستی، دوم افزایش آهسته اما سیستماتیک احساسات ضد روسی، با رشد احساسات ترکیه‌گرایانه  و سوم  افزایش گام های حمایت مالی و اقتصادی در کشورهای ترک زبان، مشارکت دادن جوانان در برنامه های آموزشی، نشان دادن قدرت نرم با تلفیق سیاست های اقتصادی و آموزشی.

 این ترکیب باید در شرایط خاص تظاهرات مشخصی داشته باشد – تجمعات، اقدامات طرفدار ترکیه. آنچه اکنون در قزاقستان، احتمالاً در دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی در حال وقوع است، ممکن است مبنای ترکی آشکار یا پنهان داشته باشد. این ترک شناس گفت: فقط کافی است شعارها را ببینیم، اظهارات چهره ها و معترضان مختلف را دنبال کنیم که رشد پان ترکیسم خزنده را به دنبال دارد.

به گفته ملکنیان، روسیه تهدید ترکیه را به وضوح می بیند – در آسیای مرکزی، روسیه خطر را برطرف می کند – با روش های خود عمل می کند که ممکن است با قواعد بازی قدرت نرم غربی متفاوت باشد، اما ایده اصلی این است که در لحظه تعیین کننده یک ضربه تند   خطر را خنثی می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا