Top

کارشناس نظامی در مورد تصمیم برای اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان

ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی  در قزاقستان که در واقع اولین اقدام واقعی واکنش جمعی در تاریخ این سازمان است، اعتبار بین المللی سازمان پیمان امنیت جمعی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. این مطلب را آلکساندر خرمچیخین، معاون مؤسسه تحلیل سیاسی و نظامی مسکو، در گفتگو با “آرمنپرس” بیان کرده است. وی خوطرنشان کرده است که ارمنستان به عنوان رئیس شورای سازمان پیمان امنیت جمعی نقش تعیین کننده ای در این فرآیند ایفا کرد.

آلکساندر خرمچیخین گفت: “ظاهراً پاشینیان تا حدودی چنین نقش فعالی را ایفا می کند، دقیقاً به این دلیل که بعد از این در شرایطی مشابه، رد درخواست ارمنستان بسیار سختتر خواهد بود. یعنی در این مورد خیلی عاقلانه عمل کرد. این اقدام بسیار هوشمندانه از طرف پاشینیان بود. اما البته اول از همه با رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی مشورت کرده است.” به گفته این کارشناس نظامی، ماموریت حافظ صلح که در قزاقستان راه اندازی شد، اولین عملیات مشترک غیرآموزشی نیروهای مسلح سازمان پیمان امنیت جمعی در تاریخ این سازمان است. می توان ثبت کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی بالاخره به عنوان مکانیزم واقعی امنیت جمعی شروع به کار کرده است.

این کارشناس نظامی گفت: این اعتبار بین المللی سازمان پیمان امنیت جمعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، در صورتی که خود را اینطور نشان دهد.

در مورد حوادث نگران کننده در قزاقستان، کارشناس روسی معتقد است که در نهایت با فشار شورش به پایان خواهند رسید.

به گفته خرمچیخین، سازمان پیمان امنیت جمعی با وجود اینکه نیروی حافظ صلح اعزام شده به آن کشور زیاد نیست، نقش بزرگی در این موضوع ایفا می کند. این مهم نیست. نکته مهم این است که سازمان پیمان امنیت جمعی در آنجا حضور دارد. و سازمان‌ های مجری قانون قزاقستان نیز باید کار کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا