Top

کماندو های آذربایجان تمرینات نظامی “با پیروی از هنجارهای حقوق بین المللی بشردوستانه در مورد اسیران جنگی” را برگزار کردند

به گزارش رسانه های آذربایجانی به نقل از سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع این کشور در یگان نظامی کماندو های نیروی زمینی آذربایجان اولین تمرینات آموزشی سال تحصیلی 2022 برگزار شد.

در بیانیه آمده است: “بر اساس اطلاعات تجسسی و طبق برنامه، منطقه تحریک آمیز تهیه شده توسط گروه خرابکاران دشمن متعارف مشخص شد. برای جلوگیری از تحریکات احتمالی، پرسنل محل دائمی خود را ترک کرده و در جهت منطقه دارای اهمیت عملیاتی حرکت کردند. کماندوها گروه برانداز دشمن متعارف را پیدا و خنثی کردند و در چارچوب هنجارها و اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه علیه افرادی که در حین انجام مأموریت خود به اسارت درآمده‌ اند اقداماتی انجام دادند.”

این واقعیت که آذربایجان در تلاش است تا به سربازان خود بیاموزد که از هنجارها و اصول حقوق بین المللی بشردوستانه پیروی کنند، قابل ستایش است، اگرچه چندان قابل اعتماد نیست. جنگ ماه آوریل در سال 2016 و جنگ 44 روزه در سال 2020 نشان داد که ارتش آذربایجان چگونه هنجار های حقوق بین المللی بشردوستانه را درک می کند: هتک حرمت به اجساد کشته شدگان، سر بریدن انسان ها، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز نسبت به اسرای جنگی ارمنی.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا