Top

پیش بینی. بازگشت قزاقستان به مدار مسکو، رویاهای توران بزرگ را مبهم خواهد کرد

آرم اینفو :در صورت بازگشت قزاقستان به مدار مسکو، رویاهای اردوغان در مورد توران بزرگ ابهام بیشتری ایجاد خواهد کرد. این مطلب را  واردان ووسکانیان  رییس  ایران شناسی  به آرم اینفو بیان کرد.

وی گفت: ورود نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی  به قزاقستان برای تثبیت وضعیت در کشور عضو این سازمان، از جمله، گامی در جهت خنثی سازی توسعه طلبی ترکیه است، که پس از حکومت اردوغان، خطوط کلی بیشتر و واقعی تری پیدا کرد.  من فکر می کنم که تقویت نفوذ مسکو بر قزاقستان ضربه مهمی به جاه طلبی های تورانی آنکارا در بردار آسیای مرکزی خواهد بود.

در این راستا این ایران شناس یادآور شد: قزاقستان همواره از سوی ترکیه به عنوان شریک مهم در اجرای سیاست توسعه طلبی ترکیه مورد توجه بوده است. و اکنون اردوغان با چشم انداز از دست دادن چنین سنگر چشمگیری در اجرای برنامه های ژئوپلیتیک خود در آسیای مرکزی روبرو است.  

در این راستا، وسکانیان خاطرنشان کرد که چنین ضربه ای به ایده توران بزرگ به طور کلی با منافع ملی ارمنستان به عنوان یکی از قربانیان بالقوه پروژه توسعه طلبانه آنکارا مطابقت دارد. که تنها یکی از دلایل ارزیابی مثبت وی از فعالیت ایروان  به عنوان رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی است. به گفته این کارشناس، در این راستا، رهبری ارمنستان باید همکاری در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی  را برای تامین امنیت خارجی این کشور و نه انتظار کمک برای سرکوب فرآیندهای داخلی را در اولویت قرار دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا