Top

بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان را 4.8 درصد در سال 2022 پیش بینی کرده است

بانک جهانی رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2022 را 4.8 درصد پیش بینی کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از بازگشت قوی در سال 2021، اقتصاد جهانی در بحبوحه تهدیدهای جدید ناشی از انواع کووید-19 و افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدی که می‌ تواند بهبود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را به خطر بیندازد، وارد کندی شدیدی شده است.
انتظار می‌رود که رشد جهانی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد، زیرا حمایت مالی و پولی در سراسر جهان کاهش می یابد.

منبع: کانال سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا