Top

مدافع حقوق بشر : همه مردم آذربایجان در قتل عام ارامنه در باکو در ژانویه 1990 مقصر هستند

در جریان کشتار ارامنه در 13 ژانویه 1990، 25-30 هزار ارمنی در باکو باقی ماندند. پیش از این حدود 250 هزار ارمنی باکو را ترک کردند. این مطلب را  لاریسا آلاوردیان اولین  مدافع حقوق بشر ارمنستان بیان کرد.

لاریسا آلاوردیان تاکید کرد: به طور کلی حدود 300-350 هزار ارمنی آذربایجان را ترک کردند. «آنچه برای ارامنه باکو اتفاق افتاد غیرانسانی و وحشیانه بود. مردم کشته شدند، از خانه ها بیرون راندند، دزدی کردند، به دریا رانده شدند. آنچه را که دریای خزر در آن روزها دید، تاریخ همچنان آشکار خواهد کرد. کشتار در بنادر ادامه داشت. ارامنه در باکو که توسط ارامنه ساخته شد کشته شدند. چه تعداد در بنادر کشته شدند، چه تعداد “به دریا انداخته شدند.  تقصیر همه اینها بر گردن کل مردم آذربایجان است، زیرا بعدها فقط این حقایق  انکارها  شده اند. این دومین نسل کشی ارامنه در قرن بیستم بود که این بار توسط نازی های آذربایجان انجام شد. هیچ تفاوتی بین ترکیه و آذربایجان در  نسل کشی ارامنه وجود ندارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا