Top

کارگروه بازسازی خط آهن یراسخ-جلفا-مغری-هورادیز تشکیل شد

آراکس نیوز: نخست وزیر ارمنستان دستور تشکیل کارگروه بازسازی خط آهن یراسخ-جلفا-مغری-هورادیز را صادر کرد. طبق این دستور ریاست کارگروه بر عهده “آرتاشس تومانیان”، سفیر سابق ارمنستان در ایران که اینک سمت مشاور نخست‌وزیر را داراست، خواهد بود. در این کارگروه نمایندگانی نیز از وزارت مدیریت اراضی و زیرساخت‌ های جمهوری ارمنستان حضور خواهند داشت.

رئیس کارگروه مذکور موظف خواهد بود هر سه ماه یک بار گزارشی در مورد روند و نتایج کار به نخست وزیر ارائه کند.

قابل ذکر است بازسازی خط آهن یراسخ-جلفا-مغری-هورادیز در چارچوب توافق سه جانبه رهبران ارمنستان، روسیه، آذربایجان و به منظور رفع انسداد جاده‌ های ارتباطی و اقتصادی منطقه انجام می ‌شود و از طریق این مسیر ریلی ارمنستان به ایران و روسیه و آذربایجان به نخجوان و در ادامه به ترکیه متصل می ‌شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا